Школа эйдотехники
ВАРТО
 
ШЭ
 
ПЕО
 
Перспектива
 
 
 
 

Ассоциация развития творческой личности «ВАРТО»

 

Громадська організація Асоціація розвитку творчої особистості «ВАРТО» (далі — асоціація «ВАРТО», свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №145373 16.02.2006) — це об’єднання психологів, педагогів, вихователів, батьків, громадян, представників державних і приватних підприємств, а так само колективи організацій, які займаються освітньою та виховною роботою, розробкою програм, щодо розвитку інтелектуальних і творчих здібностей особистості.

Основна мета діяльності: сприяння розвитку освітньої та наукової діяльності, розповсюдженню нових сучасних інформаційних технологій, розвитку навичок творчої інтелектуальної діяльності, яка потрібна суспільству, для досягнення високого рівня розвитку серед провідних держав світу.

Практична діяльність:

- З 2004 р. фахівці асоціації активно розробляють і впроваджують методики освітньої мнемотехніки як засобу засвоєння нової інформації, розвитку пам’яті та творчого мислення. Пілотні навчальні заклади, які працюють над цим проектом, знаходяться в містах України, Молдови, Румунії, Росії та інших країн.

- Асоціація брала участь в організації 4-х міжнародних науково-практичних конференцій з розвитку пам’яті та творчого мислення.

- У 2012 році створений перший в своєму роді навчально-методичний посібник «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти» / Г.А. Чепурний. — Тернопіль: Мандрівець, 2014. — 152 с. ». Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІТЗО від 13.12. 2012 № 14.1/12-Г-398).

- З 2010 року Асоціацією «ВАРТО» успішно працюють за технологією мнемотехніці пілотні групи і класи.

- Фахівцями асоціації також розроблені ефективні технології конфліктології і риторики, створена модель недирективної системи управління комунікаціями «СТЕС».

- З 2008 року члени асоціації активно реалізує Міжнародний пілотний соціально-педагогічний проект «Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства», головною метою якого є модернізація та розвиток різноманітних освітніх систем поліпшення якості освіти шляхом розробки, апробації та впровадження інноваційних продуктивних технологій.

Учасниками проекту є державні освітні структури, громадські організації педагогів, психологів і батьків з України, Росії, Молдови та Румунії, а також мережа пілотних навчально-виховних закладів. Особливістю даного проекту є наявність міжнародної команди розробників, експертів і тренерів.

- У 2010 році асоціацією заснований Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль «ПЕРСПЕКТИВА» як нова модель ефективного поєднання навчання і відпочинку, інтелектуального та творчого розвитку, здатна забезпечити швидке і ефективне засвоєння знань і навичок, необхідних для безперервної освіти в умовах інформаційного суспільства XXI століття.