Школа эйдотехники
ВАРТО
 
ШЭ
 
ПЕО
 
Перспектива
 
 
 
 
 

Геннадій ЧЕПУРНИЙ

  Геннадій Анатолійович ЧЕПУРНИЙ (м. Вінниця)
  phone (+ 38)096 971 30 20, phone (+ 38) 093 484 050 6
  pro100.im/chepurnoig
 

Геннадій  ЧЕПУРНИЙ (м. Вінниця), педагог,  психолог,  бізнес-тренер, засновник і голова оргкомітету Міжнародного фестивалю освітніх технологій  «ПЕРСПЕКТИВА», керівник Міжнародного центру освітніх технологій «Школа ейдотехніки», автор навчально-методичного посібника: «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти», президент Асоціації розвитку творчої особистості «ВАРТО», член Асоціації працівників дошкільної освіти України. Автор технології по недирективному управлінню  комунікаціями 'СТЕС' .

Освіта:

 • 1993р. -Вінницкий педагогічний інститут, кафедра географії та біології. Спеціальність-вчитель географії та біології.
 •  1994г.- спецфакультет психології Вінницького обласного інституту післядипломної освітие педагогічних працівників. Спеціальність - практичний психолог.

Досвід роботи:

з 1994 року - організація і проведення тренінгів та семінарів:

 • Проведення і створення серії авторських книг та тренінгів «Майстер спілкування»,«Неориторика», «Інтегратор', «Коучинг - простір без оцінки», «Секрети спілкування», створення авторської системи недирективного управління комунікаціями 'СТЕС', моделі управління емоційним станом «ZED».  Досвід роботи в Україні, Німеччині (Фрайбург), Росії, Румунії, Молдови, Єгипту та інших.)
 • з 1998 року - заснування Міжнародного центру освітніх технологій «Школа ейдотехніки». Досвід роботи в Україні, Німеччині (Фрайбург), Росії (Москва, Краснодар і ін.)

Авторство, публікації, роботи:

  1. Навчально-методичний посібник : Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти / Чепурний Г. А. – Тернопіль : Мандрівець, 2013 (2014, 2015). – 148 с. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист ІІТЗО від 13.12.12 р. № 14.1/12-Г-398)
  2. Учебно-методическое пособие Образовательная мнемотехника: технология эффективного усвоения информации» . Чепурной Г. А., Бура Л. В.   Севастополь: «РИБЕСТ», 2015. – 115 с. 
  3. Геннадий Чепурной. ПРОСТО ПАМЯТЬ или ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ. – Винница: “Поділля-2000“, 2003. – 256 с.
  4. -Чепурний Г.А., Палійчук Ю.В. Ковальова С.В. Ч-44 Серія «Як навчитися легко вчитися». Книга 2. Як вивчити вірші, тексти, табличку множення. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2005. – 72 с., іл.
  5. -Чепурний Г.А., Палійчук Ю.В. Ч-44 Серія «Як навчитися легко вчитися». Книга 1. Асоціативний зв’язок, цифри та творче мислення. Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене. – Вінниця: ВМГО «Розвиток», 2006. – 80 с., іл.
  6. ( ВАК) Чепурний Г.А., Шевчук Т.В. Аналітичний огляд такласифікація методів та прийомів мнемотехніки. Вісник Черкаського уніветситету.Феріія:педагогічні науки;Випуск 191(частина3),видавничий відділ ЧНУ, Черкаси,2010. -С.121-125 (ВАК) Вплив використання мнемотехнічних прийомів на показники пам’яті людини. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, випуск 209, частина ІІ, м. Черкаси, 2011. – C. 136 – 139
  7. Програма гуртка для дітей дошкільного віку “Скринька знань”(автори: Н. Антонюк, О. Светлічна) (Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти: навчально-методичний посібник / Г. А. Чепурний. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – С. 120–129.) Схвалено для використання у заганоосвітніх навчальних закладах  (лист ІІТЗО від 13.12.2012 р. № 14.1/12-Г-398)
  8. Програма для учнів 1–4 класів “Секрети пам’яті” (автори: Т. Парнивода, Т. Ухіна) (Програми курсів за вибором для загаллььноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1–4 класи. Книга 4 / упоряд.: А. Лотоцька, Г. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – С. 105–128.) Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  (лист ІІТЗО від 26.06.2015 р. № 14.1/12-Г-759)
  9.  Програма інтелектуального розвитку для учнів середньої та основної школи “Як навчитися легко вчитися” (автори: Г. Чепурний, О. Заячук, О. Слушний) Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  (лист ІІТЗО від 26.06.2015 р. № 14.1/12-Г-742)
  10. Секрети пам’яті робочий зошит із мнемотехніки для учнів 1 класу / Т. І. Парнивода, Т. Б. Ухіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2015.Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  (лист ІІТЗО від 26.06.2015 р. № 14.1/12-Г-758)
  11.  Навчально-розвивальний комплекс методичних розробок “Числа та їх таємниці” / Г. А. Чепурний. – Вінниця: Розвиток, 2014. Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах  (лист ІІТЗО від 30.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1383)
  12. Навчально-розвивальний комплекс методичних розробок “Таємниці Піфагора, або Майстер арифметики” / Г. А. Чепурний. – Вінниця: Розвиток, 2014.Схвалено для використання у тзагальноосвітніх навчальних закладах  (лист ІІТЗО від 26.06.2015 р. № 14.1/12-Г-760)
  13. «Спосіб запам’ятовування і відтворення цифрової інформації» Вінницький національний  медичний університет ім. М.І.Пирогова 29.01.2007р. Свідоцтво на раціональну пропозицію ЖРРП№8
  14. «Спосіб вивчення таблиці множення за допомогою прийомів мнемотехніки» Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 29.01.2007р. Свідоцтво на раціональну пропозицію ЖРРП №9
  15. Чепурний Г. А. Недирективна система управління конфліктними ситуаціями 'СТЕС' // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2014. - Вип. 42. - Ч.2. - С. 303-307
  16. 2009 г. Компьютерная программа «Тренажер развития памяти и образного мышления» Свидетельство №21109 Государственного департамента интеллектуальной собственности.

Організація міжнародних конференцій по розвитку пам’яті:

 • 2004 -І міжнародна науково-практична конференція 'Ейдетика в психолого-педагогічній діяльності' .18-20 травня 2004 року в Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників 
 • 2005 -II-я Міжнародна науково-практична конференція 'Розвиток творчих здібностей особистості - умова успішного навчання' .22-24 вересня 2005 року в Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників
 •  2006 - III-я Міжнародна науково-практична конференція 'Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення' 27- 29 жовтня 2006 року в Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників
 • Рік випуску 2008 - IV-я Міжнародна науково-практична конференція: «Психолого-педагогічні аспекти розвитку пам’яті та творчого мислення» 16-18 жовтня 2008 року Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників

Участь в міжнародних фестивалях:

 • 2007 -2008 - член оргкомітету фестивалю 'Педагогіка XXI століття', г. Одесса .
 •  2006 -Учасник міжнародної конференції «Uszestniczyf w V Ogolnopolsriej» в Польщі г.Зелена Гура. 2005-2008-організатор 4-х міжнародних конференцій в м Вінниця з розвитку пам’яті та образного мислення
 • 2007 - учасник II Міжнародного гуманітарного форуму «Освіта і виховання майбутнього» -ВІДРОДЖЕННЯ, ОНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЛЮДИНИ в Артеку.
 • 2012 - IV Міжнародний педагогічний форум: «Педагогічні технології та інновації в освіті - російський і міжнародний досвід» м.Санкт-Петербург